Nazwa firmy:

Przesiębiorstwo Ogólnobudowlane „Nelle”
z siedzibą – ul. Grobla 17, 63-740 Kobylin
Biuro:
ul. Kościuszki 78/10, 63-441 Wrocław
tel. (71) 372-35-68
NIP: 699-000-02-83
REGON: 410015820

Status prawny:

Przesiębiorstwo Ogólnobudowlane „Nelle” – Nelle Mirosław działa jako osoba fizyczna – przedsiębiorstwo jednoosobowe.

Podstawa prawna działalności:

Początkowo – Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej nr 31/89 wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kobylinie, data rozpoczęcia działalności 15.08.1988 r. w spółce z ojcem Janem Nelle jako Zakład Murarski „Jan i Miroław Nelle”

Obecnie – wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej nr 31/89 wydane dnia 10.01.1992 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kobylinie, rozpoczęcie samodzielnej działalności 10.01.1992 r. pod nazwą „Zakład Ogólnobudowlany – Miroław Nelle”

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej:

15.08.1988 r.

Rodzaj dotychczas prowadzonej działalności:

Usługi ogólnobudowlane, w tym instalacje wszelkiego typu, budowa budynków mieszkalnych w systemie „deweloperskim”, budynki przemysłowe i użyteczności publicznej.

Podstawową dotychczasową działalnością firmy były usługi budowlane świadczone inwestorom na podstawie zleceń i zawartych umów.
Od 2002 roku firma rozpoczęła również działalność jednocześnie jako inwestor i wykonawca własnych inwestycji mieszkaniowych.